Lax
Fiskar
Mässa hos kund, Norrland Mässa hos kund, Norrland
Mässa hos kund, Stockholm Mässa hos kund, Stockholm
Mässa Norrland Mässa Norrland
Grill & BBQ SM, Liseberg, Göteborg 2013 Grill & BBQ SM, Liseberg, Göteborg 2013