Lax
Fiskar
Benjamin Ajo
VD
070-292 24 92
Kjell Östman
Styrelse ordförande
08-444 34 82 | 070-324 03 11