Lax
Fiskar

Fångstzoner

 • För havsfångad fisk är det obligatoriskt att ange platsen för fångsten med användandet av de fångstzoner som är listade i bilagan till
  Kommissionens förordning med tillämpningsföreskrifter om ursprungsmärkning (EG) nr 2065/2001). Närmare uppgift om ursprung utöver fastställda fångstzoner får lämnas frivilligt.
 • Fångstzonen ska anges med sitt svenska namn (inte FAO-område) för att kunna förstås av konsumenten.
 • För sötvattensfångad och odlad fisk ska anges ursprungsland istället för fångstzon.
 • För vattenbruksprodukter anges det land där produkten genomgått sitt slutliga utvecklingsskede.
  Om uppfödningen ägt rum i flera länder, får dessa övriga länder också anges i märkningen, om det medlemsland där produkten säljs medger det.
 • Det är tillåtet att ange ett mer precist fångstområde eller geografiskt område (t.ex. odlad röding från Jämtland, torsk fiskad i Nordsjön).

  Klicka på bilden för pdf i A4 format.