Lax
Fiskar

Abborre

Produktnr: 2210
Latinskt namn: Perca fluviatilis
Produtcentland: Sverige
Fångstområde: Huvudsakligen fiskad med garn i Vänern
Kvantitet: Viktvara
Abborre