Lax
Fiskar

Abborrefilé

Storlek: 80-150 g
Produktnr: 7511
Latinskt namn: Perca fluvlatilis
Produtcentland: Estland
Fångstområde: Fiskad med garn i sötvatten Estland
Kvantitet: 1 x 5 kg
Abborrefilé