Lax
Fiskar

Bergtunga

Storlek: 400 g+
Produktnr: 0301
Latinskt namn: Microstomus kitt
Produtcentland: Island
Fångstområde: Fiskad med Ringnot i Islandssockeln FAO 27 Va
Kvantitet: Viktvara