Lax
Fiskar

Bergtunga garnfångad

Storlek: 300-500 g
Produktnr: 2004g
Latinskt namn: Microstomus kitt
Fångstområde: Fiskad med ringnot i Skagerrak & Kattegatt
Kvantitet: Viktvara
Bergtunga garnfångad