Lax
Fiskar

Braxen

Produktnr: 2222
Latinskt namn: Abramis brama
Fångstområde: Huvudsakligen fiskad med garn i Bottenhavet
Kvantitet: Viktvara
Braxen