Lax
Fiskar

Blåmusslor

Storlek: 1 kg
Produktnr: 4322msc
Latinskt namn: Mytilus edulis
Produtcentland: Danmark
Fångstområde: Huvudsakligen fiskad med trål i Kattegatt
Kvantitet: 1 x 1 kg
Blåmusslor