Lax
Fiskar

Blåmusslor vilda

Storlek: ca 1 kg
Produktnr: 3701MSC
Latinskt namn: Mytilus edulis
Fångstområde: Huvudsakligen fiskad med trål i Kattegatt
Kvantitet: 1 x 1 nät
Blåmusslor vilda