Lax
Fiskar

Blåmusslor vilda nätpack

Storlek: ca 1 kg
Produktnr: 3701
Latinskt namn: Mytilus edulis
Fångstområde: Handplockade eller krattade i Öresund & Bälthavet
Kvantitet: 1 x 1 nät
Blåmusslor vilda nätpack