Lax
Fiskar

Havskräftor burfångade, tinade

Storlek: 6-10 st
Produktnr: 3226t
Latinskt namn: Nephrops norvegicus
Produtcentland: Sverige
Fångstområde: Huvudsakligen fiskad med bur i Skagerrak
Kvantitet: Viktvara
Havskräftor burfångade, tinade