Lax
Fiskar

Historik

1993 Sjöboden bildas som ett litet företag med distribution i sin närhet.

2003 Lobster Seafood förvärvar Sjöboden Allt i Fisk AB och Laxgrossen AB

2007 Gävlefisk AB med tre enheter förvärvas
Historia: Redan på Gustav Vasas tid, 1557, fick Gävlefiskarena privilegiebrev på strömmingsfisket efter hela Norrlandskusten. Kravet var att lämna var tionde tunna saltströmming till kungen. I vår ”nutid” dvs 1935, resulterade det i att fiskarna gick samman i en ekonomisk förening, Gävlefisk.

2009 Färskfiskverksamheten samlas under ett namn Sjöboden Allt i Fisk AB.

2014 Nu slår vi upp portarna till vårt nya kontor i Göteborg!

2015 Sjöboden Älvsjö blir Stockholm och flyttar till helt nya moderna lokaler tillsammans med vårt moderförtag Lobster Seafood.