Relaterade länkar

Havs- & Vatten myndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Genom långsiktig planering hanterar de mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda.
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Denna myndighet har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden. 

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket (SLV) arbetar för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Deras verktyg är regler, kontroll, råd och information.
De flesta reglerna tas fram inom EU och gäller i alla medlemsländerna. Den som tillverkar eller säljer livsmedel har ansvar för att reglerna följs och att maten är säker att äta. Kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket står för kontrollen.
Råd och information hjälper konsumenten i det dagliga valet av mat. SLV  har också ansvar för miljöfrågor på livsmedelsområdet och samordnar kontrollen av dricksvatten.
Riksdagen och regeringen bestämmer vad Livsmedelsverket ska arbeta med och hur mycket pengar myndigheten får varje år. SLV är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. 
 

Fiskbranschen

Fiskbranschens Riksförbund är den samlade organisationen för handel och industri inom fiskets område i Sverige.
Fiskbranschens Riksförbund huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling av branschen samt att ta till vara medlemsföretagens intressen i samhället.
Hos dem kan du även läsa om beteckning på fisk, latinska namn med mera.

Svensk Fisk

Svensk Fisk arbetar med inspiration, information och utbildning i syfte att öka kunskapen om, samt konsumtionen av fisk och skaldjur.

Norges Sjömatråd

En viktig del i Norges Sjömatsråds arbete är att marknadsföra Norsk fisk internationellt. Huvudkontoret finns i Tromsö men lokalkontor finns  på flera platser runt om i världen, bl a Stockholm.
De gör åtgärder för att utveckla marknaden och hjälper till att presentera nya tillskott till de väletablerade arterna. De har en rådgivande marknadsgrupp och en ordentlig miljödokumentation för att reglera och stärka fiskerinäringen för framtiden.