Våra certifieringar

IP LivsIP Livsmedel är en standard som vänder sig till förädlare och mathantverkare som är leverantörer till dagligvaruhandeln. Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerhet för konsumenten är i centrum.

Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP. 

Våra cetrifikat Stockholm Umeå Göteborg
MSC logoMSC – Marine Stewardship Council – är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet ska bedrivas. 

Bland annat bedömer de status av fiskbestånd, gör åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåten. För att få använda MSCs märke på fisk- och skaldjursprodukter måste fisket ske enligt MSCs principer och kriterier. Utvärdering och certifiering av stora och småskaliga fisken runt om i världen sker kontinuerligt enligt MSC. Certifikat

ASC logoASC - Aquaculture Stewardship Council - vi erbjuder ASC-märkt fisk och skaldjur som odlats på ett ansvarsfull och hållbart sätt. ASC Chain of Custody - spårbarhetscertifiering, är en relativt ny global miljöcertifiering för odlad fisk och skaldjur.

Märkningen garanterar att produktionen sköts ansvarsfullt och att det går att spåra fisken tillbaka till där den odlats. Kraven för odling enligt ASC varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod. Certifikat


KRAV
är en nationell certifiering och står för en hållbar livsmedelsproduktion. KRAVmärkt fisk innebär att producenten har bedömts och godkänts enligt organisationens regler. KRAV och dess norska systerorganisation Debio har utvecklat gemensamma regler för odling av laxfiskar. I dag kan man köpa KRAVmärkt lax från Norge. KRAV har också regler för vildfångad fisk och skaldjur vilka bland annat fokuserar på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske.

Certifikat: Stockholm | Umeå | Göteborg

 

EU Ekologisk, marknaden för ekologiskt producerade livsmedel växer år för år. Försäljningsstatistik från dagligvaruhandeln talar om ökningar i både märkesvaror och EMV (Egna märkesvaror). Det finns en växande efterfrågan för ekologiskt, både på råvaror och förädlade varor, såväl till konsument som till restaurang och storhushåll.